Hem

Om oss

Vårt team

Portfölj

Karriär

Nyheter

Kontakt

en bro till en LÖNSAM framtid

VAD VI GÖR

Cinder Invest bidrar med aktiekapital till medelstora svenska bolag som har drabbats av covid-19 och vill stärka balansräkningen. Vi gör medelfristiga minoritetsinvesteringar i svenska bolag som före covid-19 hade god lönsamhet och som förväntas nå god lönsamhet igen.

OM OSS

Cinder Invest är ett bolag bildat av AFA Försäkring, AMF,
Fjärde AP-fonden, FAM och SEB. Grundarnas syfte med Cinder Invest 
är att stärka livskraftiga svenska bolag genom att göra goda investeringar. 

Har ni en långsiktigt lönsam affärsmodell även efter covid-19?

Vill bankerna inte öka er kreditfacilitet?

Vill ni stärka soliditeten med medelfristigt eget kapital som bolaget kan lösa in när det går bättre?

Vill nuvarande ägare fortsätta att kontrollera bolaget?