Hem

Om oss

Vårt team

Portfölj

Nyheter

Kontakt

en bro till en LÖNSAM framtid

CINDERS SYFTE

Cinder Invest har bidragit med aktiekapital till medelstora svenska bolag som har drabbats av covid-19 och har behövt stärka balansräkningen. Vi har gjort medelfristiga minoritetsinvesteringar i svenska bolag som före covid-19 hade god lönsamhet och som förväntas nå god lönsamhet igen.

OM OSS

Cinder Invest är ett bolag bildat av AFA Försäkring, AMF,
Fjärde AP-fonden, FAM och SEB. Grundarnas syfte med Cinder Invest 
är att stärka livskraftiga svenska bolag genom att göra goda investeringar. 

Cinder och dess ägare gör nu bedömningen att det inte finns något betydande ytterligare behov hos svenska medelstora företag av aktieemissioner kopplade till pandemin. 

Cinder har därför gått in i en förvaltande fas och inriktar sig på ansvarsfull förvaltning och aktivt engagemang i de existerande portföljbolagen.