Hem

Om oss

Vårt team

Portfölj

Nyheter

Kontakt

INTEGRITETSPOLICY

För Cinder Invest är det av största vikt att skydda din integritet. Därför ser vi alltid till att vi behandlar informationen du ger oss korrekt och i överensstämmelse med gällande sekretess- och personuppgiftsregler. Syftet med denna sekretesspolicy är att förklara hur vi samlar in och använder dina personuppgifter men också hur du kan utöva dina rättigheter.

 

Personuppgifter och vad de används till

När du kontaktar Cinder Invest samlar vi in ​​vissa personuppgifter, till exempel din kontaktinformation. Vi sparar bara dina personuppgifter så länge som det behövs för att vi ska uppnå det syfte det samlades in för.

 

Vem har tillgång till uppgifterna?

I alla sammanhang där personuppgifter eller annan viktig information behandlas av Cinder Invest, eller av någon för vår räkning, vidtas rimliga och lämpliga åtgärder för att skydda denna information från obehörig åtkomst, distribution, ändring eller förstörelse.

 

Vilka är mina rättigheter?

Enligt lagarna om uppgiftsskydd har du rätt att utöva kontroll över dina personuppgifter och att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Du kan kontakta oss om du vill utöva någon av dina rättigheter.

 

ANSVARSFRISKRIVNING

Cinder Invest tar hjälp av cookies för den information som Cinder Invest tillhandhåller via sin webbsida, bland annat för statistisk utvärdering och analys. En cookie är en textfil som sparas på exempelvis din dator och som möjliggör identifikation av din dator.

Det finns två olika typer av cookies; sessionscookies och permanenta cookies. En sessionscookie raderas automatiskt när en webbplats stängs ner. En permanent cookie sparas på datorn under en viss tidsperiod. Dessa två typer av cookies kan placeras på en webbplats av olika aktörer (första eller tredje part) för att sparas på ditt lagringsmedium (exempelvis din dators hårddisk). En första parts cookie placeras av den aktör som driver webbplatsen som du besöker eller använder. En tredje parts cookies placeras av en aktör som inte driver webbplatsen som du besöker eller använder.

Om du inte vill tillåta att cookies sparas på din dator kan du ändra det i webbläsarens inställningar på din dator, samt radera cookies som finns sparade på ditt lagringsmedium. De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies, men det finns även möjlighet att neka cookies eller välja att det ska visas en varning innan de sparas. Om du nekar till cookies kan det däremot innebära att Cinder Invests webbplatser inte fungerar korrekt.