Hem

Om oss

Vårt team

Portfölj

Nyheter

Kontakt

OM OSS

Cinder Invest har investerat för att skapa avkastning genom att hjälpa livskraftiga svenska företag att överbrygga de ekonomiska effekterna av covid-19. Vi har investerat i bolag som före pandemin hade dokumenterad god lönsamhet och som har en långsiktigt hållbar och lönsam affärsmodell efter covid-19. 

Cinder Invest är ett bolag skapat av AFA Försäkring, AMF, Fjärde AP-fonden, FAM och SEB. Cinder Invest tillhandahåller kapital till välskötta och långsiktigt livskraftiga bolag som påverkats av covid-19.

 

Våra investeringar  

Cinder Invest har gjort minoritetsinvesteringar
(10-30% ägande) i onoterade bolag. Cinder Invest har bidragit med aktie- eller hybridkapital och får en marknadsmässig avkastning för den investeringsrisken.

Vi har erbjudit aktiekapital utan krav på majoritetskontroll och utan förväntan på långsiktigt ägande. Vår investeringshorisont ska spegla effekterna av covid -19 och vi tänker oss en investeringsperiod på cirka fem år med en grundplan att bolaget refinansieras och självt köper ut Cinder Invest.

Cinder Invest som investerare 

Cinder Invest är inte en kontrollerande eller operativ ägare. Vi investerar i den existerande styrelsens och ledningens planer. Cinder Invest kan emellertid bidra med både egen expertis och access till dess ägares omfattande nätverk av bransch- och industriell expertis.